Nieuw bestuur in 2020 en nieuwe organisatievorm in 2023

In 2020 droeg het stichtingsbestuur het stokje over aan Kirsten Bruggeman, Trineke Oosterbaan, Andrea Rook, Otto Westra en Elsbeth Wubbe, Een moeilijke tijd werd het, zo net vóór Covid-19 uitbrak en alle voorstelling stillagen. Er konden  weinig films vertoond worden, soms mochten er maar weinig bezoekers komen. Het vinden van nieuwe bestuursleden  zoals in de stichtingsstatuten vastgelegd was een probleem. Met daarbij de forse stijging van de licentiekosten voor het vertonen van een film werd het onmogelijk om Cinebat als een zelfstandige stichting te laten voortbestaan.

Het bestuur van Cinebat  en van het Cultuurhuus Braakhekke waren echter van mening dat het belangrijk was  om  het vertonen van films voor het dorp te behouden.

De meest geschikte oplossing hiervoor was de zelfstandige stichting Cinebat op te heffen, en als kleinere commissie verder te gaan onder de paraplu van het Cultuurhuus.

Deze constructie is met ingang van 1 januari 2023 ingegaan.

Opening 2010

Vrijdag 23 april 2010 was het zover. Cinebat vertoonde haar première film, Slumdog Millionaire, aan haar publiek.

De entree was feestelijk versierd met zowaar een eigen uithangbord en uiteraard ontbrak de rode loper niet. De dames van het bestuur heetten iedereen persoonlijk welkom in de hal.

Het filmhuis werd officieel geopend door wethouder Ahne. Hij benadrukte het mooie initiatief van de vrijwilligers en complimenteerde het buitengebied met wederom een culturele bijdrage aan de gemeente.

Daarna gaf wethouder Ahne het startsein waarop het grote doek van 7 meter breed aan de genodigden werd getoond.

Aansluitend heeft Tina Nijkamp, directeur van SBS6, Net5 en Veronica en geboren en getogen in Bathmen, een cheque overhandigd aan de bedenkster van de naam Cinebat (een combinatie van Cinema & Bathmen), Lucie Harkema. Zij verdient hiermee 5x gratis naar de film voor 2 personen.

Nadat iedereen was voorzien van champagne werd er een toast uitgebracht. De promotie film speciaal om sponsoren en vrijwilligers te bedanken werd onder luid applaus ontvangen.

Hiermee was de tijd aangebroken voor het vertonen van de film. De reacties waren unaniem lovend. Bathmen is hiermee een eigen filmhuis rijker. Wij hopen u in de toekomst in onze bioscoop te mogen begroeten.

Het bestuur bestaande uit Joanita Oud, Mariet Pluim, Mien van Houten, Truus Schiphorst, Agathe Maisuls en Antoinette van der Loos bedankten Cultuurhuus Braakhekke voor het verzorgen van een zeer geslaagde opening van het Filmhuis Cinebat!