Cinebat was tot nu toe een zelfstandige stichting, maar nauwere samenwerking met de Stichting Cultuurhuus Braakhekke komt beide partijen ten goede. Vanaf januari zijn we een commissie onder de paraplu van het Cultuurhuus. De informatie over de films komt dan in het programma en in de nieuwsbrief van Braakhekke te staan. Daarmee vervalt dus de nieuwsbrief van Cinebat. De trouwe lezers van de nieuwsbrief ontvangen via de laatste nieuwsbrief van december 2022 nadere informatie.

We houden wel deze eigen website, Cinebat.nl. Daar komt weer meer uitgebreide informatie over de films  op te staan. Verder krijgt u informatie over de films via de advertentie in de krant, en via posters en leuke flyers.

Dus Cinebat en Braakhekke gaan er samen op vooruit, en we kunnen doorgaan met het vertonen van mooie films.